Znamení z hůry? Koincidence…souběh událostí a tvoření. Požádal…a bylo mu dáno…

Kdykoliv mi lidé povídají, jak to mají, a co se jim děje, jsem velmi nadšená. Moc dobře si uvědomuji, kdy jde o akci inspirovanou, a tak se jedná o soulad mezi vámi a Vámi (vnitřní bytostí, chcete-li). 🙂

Obzvláště miluji, když některé manifestace, koincidence, a splněné žádosti, doslova mění životy, a jsou to takzvané kvantové skoky. Skoky, které jsou předem rozumem nepochopené. V příběhu, který jsem si přitáhla, a teď i ty, popíši jednu z těch souher událostí, která byla opravdu velmi rychlou reakcí vesmíru. Dovoluji si ponechat vše tak, jak mi bylo sděleno.

Bydlíte na místě a roky se ptáte, jestli tu máte být, a jestli je tu možné prožít šťastný život? Že NE – tak v tom případě je to skvělé, ale i přesto čtěte dále. Muž, který popisuje svoji příhodu to tak měl. V daném domě se necítil nikdy dobře, a měl vnitřní pocit, že tam nemá být – nebyl šťastný. 15let na jednom místě. Pocity, které měl, nebyly vůbec příjemné. Zaměřoval se na to, co nechce – a došlo to tak daleko, že opravdu musel požádat „vesmír/boha – sám sebe“ o „pomoc“. Z pocitu toho, že není šťastný a chce se cítit lépe, vzniklo přání.

Já už nemůžu, už to tak nejde. Bože prosím pošli mi znamení, důkaz toho, že tu někdo byl šťastný!“ A hlavou se mu začalo honit, jaký důkaz to má dostat, aby mu skutečně jeho mysl uvěřila a on se posunul ve svém životě dále.

Napadl ho dopis. Jenže jen dopis mu nestačil. Chtěl něco více hmotného, hmatatelného, ale nechtěl se scházet se žádným člověkem (vnitřně na to nebyl připraven). Napadlo ho, že by chtěl knihy, protože vždy miloval knihy a v nich je moudrost. Nechtěl jen jednu knihu, aspoň dvě – pokládal to, za větší znamení. Požádal…a bylo mu dáno… 🙂

Teď se čtenáři zastavíme. Myslíš si, že je možné, že by ti někdo dal znamení tím, že ti pošle dopis? Ano, to se nám jeví jako přirozené. Ano, a že by ti někdo neznámý prakticky daroval knihy – jen tak, a i s dopisem přímo ke dveřím…? Pokračujeme…

Tento muž byl za dva dny dopoledne doma a ležel. Najednou slyšel kroky u dveří. Nechtěl, aby daná osoba zvonila, protože by jí nešel otevřít (necítil se při tom pomyšlení dobře). Zdálo se, že ta osoba něco nechává u dveří. Pošťáka vyloučil, protože ten přece buď zazvoní, nebo nechá lístek ve schránce… Osoba odešla bez zazvonění. A tak šel tedy otevřít, aby zjistit, co zde ta osoba zanechala.

To, co viděl, byl pro něho ŠOK. U dveří ležely dvě staré knihy, a když jednu otevřel, byl v ní ručně psaný dopis. Ruce se mu třásly. Nechápal, jak je toto možné.

V dopise bylo sdělení od muže, který psal, o tom, jak se do tohoto města rád vrací. Dopisem sdělil, že často chodí okolo tohoto domu, a vzpomíná na své krásné dětství, které zde strávil. Nejlepší na tom je, to, co napsal. Psal o tom, že uklízel a při úklidu na něho vypadly dvě knihy. Tyto knihy dostal, když zde žil a vnitřně cítil, že by tu ty knihy měly být. Tento dopis psal pan Ivo St. z Olomouce. Muž, kterému bylo toto „znamení“ doručeno si přeje se s ním někdy potkat, protože mu doslova zachránilo život…Ve správný čas, na správném místě…Třeba jednou zazvoní…

Já jsem měla v ruce i knihy, i daný dopis. Vnitřně jsem se radovala z úžasné manifestace. A mám radost z toho, že i tato událost směřuje tohoto muže dále a dále k růstu.

Vidíš čtenáři? Další důkaz, o úžasné tvorbě. Cítíš příjemné napětí, když si představíš, že by ti někdo dal to, co chceš přímo ke dveřím? Cokoliv si přeješ…cokoliv chceš Ti je i dáno…

Zákon Přitažlivosti

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře