Planeta Země jako božská školní třída plná rozmanitostí

Miluj. Ať se děje cokoliv miluj. Tento uzavřený kruh, takový tvar jsme dali i Matce Zemi, má mnohem větší význam. Je zde uzavřený kruh, který je víc než si představujeme, všechno, co jsme schopní vymyslet, se zde nachází, a tak sem přichází stále nové a nové duše, které podporují i existenci duality (tzn. dobro a zlo, pro lidi, kteří to tak cítí). Lidské srdce a naše vibrace pozvedá láska.

Naše planeta je školní třída, kde máme pochopit, otevřít srdce a povznést se. Nejen užívat si lidských, fyzických statků, věcí, situací, na druhou stranu si uvědomit a dát prostor svému BOŽSTVÍ, DUCHU, své životní cestě a životnímu plánu. Planeta Země tak přežila a stále žije, hýří láskou, krásou, díky mnohým neviditelným silám, kterým já osobně děkuji.

Co se zde máš / máme naučit? A jak se dostat jinam? V první řadě BUĎ tady a teď. Nechtěj se nikam dostat (už jsi na správném místě – v kruhu jsi vždy na správném místě). První se soustřeď na božství v sobě, otevřeme svá srdce, uvědomujme si lásku, krásu v sobě, vysílající vyšší vibrace, které jsou bezpodmínečnou láskou. Nesuďme ani nehodnoťme tuto PLANETU – TŘÍDU, kde je spousta úrovní vývoje.

Sluneční paprsky

Vím, že pokud teď čteš, tak jsi součástí vyšších vibrací a úrovní, už jsi poznal mnohé, anebo Tě k tomu mnoho pomocníků (fyzických i nefyzických) vede. Přijmout pravidla této hry, a být nad nimi, zůstat ve vnitřním středu, v lásce bez podmínek, to jsou věci, které teď a tady cítíš svým tělem, svými mocnými nádhernými buňkami. Děkuji. Miluji. Cítím se šťastně, když vím, že je všechno v pořádku.

Zůstaňme u příkladu oné školní třídy, je to místo, kde se setkávají různé duše, lidé na různých úrovních, různý druh poskytovaného vědění, různými učiteli, místo různých vibrací lásky a mnohých dalších (ovšem láskou je tyto vibrace nechat tím, čím jsou a nesoudit).

Každý zde má svou roli, která se v průběhu rozšiřování vědomostí mění. Ve školní třídě jsme se mimo jiné učili chápat, vnímat rozmanitosti jako věci, které jsou v pořádku a my sami jsme byli žáky i učiteli navzájem, a tak tomu je i teď a tady (na planetě Zemi). Stálý cyklus potkávání a naplňování svých životních plánů vývoje (ano, i toto je kruh). Předěl, který nastává zdánlivou fyzickou smrtí pro to, aby lidé, kteří žijí, pochopili další věci. A proto, abys ty mohl do této třídy vstoupit znovu. Pokračovat tam, kde jsi přestal, v nové rodině, s jinými známými a potkávat svou rodinu. 

Kdy se naučíš, to, co značí čistou vibraci božství a čistých vibrací bez přítomnosti nižších vibrací? Vím jedno – už to víš, ve svém těle, v sobě to víš, protože jsi stále tím božstvím. Vše máš zapsáno ve svých buňkách, vše čím jsi byl (jsi, budeš – vše je TEĎ) na planetě Zemi, si nosíš vždy sebou. Vnímáš tuto krásu, božské hry jménem FYZICKÝ ŽIVOT? Pochopíš-li tak, budeš v tomto těle chtít zůstat, co nejdéle, budeš pečovat o něho i o své myšlenky a lásku, anebo se narodíš se záměrem si pamatovat vše, co ses již naučil. Nepochopíš-li nevadí, je to v pořádku, stejně si zde budeš naplňovat svůj životní plán. A já nám všem s láskou přeji LÁSKU, SVĚTLO, porozumění a krásný život na SVÉ CESTĚ.

Miluji tuto božskou hru, školní třídu. Líbí se mi, že je tu tolik krás v nás i kolem nás. Miluji nás. Ať se ke každému stále dostává SVĚTLO, skrze to, co si umožňuje.

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře