„ONI“ si o mně myslí… „Oni“ mi říkají… Vykašli se na TO! … Já jsem cenný!

Ačkoliv jsem měla původně plán jiný a napsat článek o tom, jak si přitáhnout partnera (kterého chceš) i s mým osobním příběhem (pro Ty, kdo na něho „čekají“), volím toto téma. Protože jsem měla možnost včera debatovat s člověkem, kterého si velmi vážím a všímám si jeho posunu…vzkaz pro něho i pro všechny ostatní: „TY jsi jedinečný/á! Jsi CENNÝ a máš svou vlastní MOC!“

Zákon Přitažlivosti

Život je pestrý a krásný. V určité chvíli/teď si přitahujeme do života mnoho lidí, jsou různí a vždy nám mohou něco říct, nějak se tvářit, něco si myslet – i nemyslet (spíš je to o tom, co si myslíš Ty sám), nějak se chovat…mám s nimi různé zkušenosti. Lidé Ti mohou ukázat to, co chceš i nechceš vidět (záleží, v jaké jsi vibraci). S mým kamarádem jsem probírala termín urážka a shazování osobní sebe-úcty, sebe-vědomí, sebe-hodnoty. Kdykoliv Ti někdo řekne něco „ne-příjemného“, Tvá duše/Tvé vnitřní JÁ reaguje – ty nesouhlasíš a může Ti být z toho zle. Nepřijímáš jeho slovo, protože TY víš, že je tomu jinak – TY MÁŠ HODNOTU! TY MÁŠ CENU! ANO – Ty jsi CENNÝ. A tak to JE!

Chci, aby ses zaměřil na to, co sám chceš! A to je – cítit se dobře! Každý člověk, který mluví s jinými a o jiných lidech mluví ve skutečnosti sám o sobě, pokud TY jeho slova přijímáš, tak je TVÝM zrcadlem, které Ti dává TEĎ velkou MOŽNOST/šanci HO ROZBÍT. Ty se CHCEŠ CÍTIT DOBŘE! Žádný člověk, jenž MÁ RÁD SÁM SEBE nemluví špatně o jiných lidech, neříká nikomu do očí, jací jsou podle něho „ne-pěkní“, „hrozní“ apod. Lidé pokud se mají rádi, mluví o druhých pěkně, pochválí, pohladí, smějí se. Je na Tobě jaké slova přijímáš. Pokud VÍŠ, že to není „pravda“ – tak člověku, co útočí jeho „PRAVDU“ NEVYVRACEJ. Můžeš mu říct: „Máš pravdu!“ nebo jen „ANO!“ „Děkuji za Tvůj názor, teď vím, že se s Tebou zrovna teď nechci bavit, ale i přesto si TĚ vážím a někdy na viděnou.“ Je to o TVÉM ROZHODNUTÍ a VĚDOMÍ vlastní/osobní HODNOTY. Jakmile si uvědomíš, že ten člověk mluví o sobě a o tom, co mu vadí na sobě, budeš vědět, že ve skutečnosti i on se chce CÍTIT jinak.

Kašli na TO, co si myslí jiní lidé. TI, kteří TĚ mají rádi a mají rádi sami SEBE si myslí jen pěkné VĚCI. Ti druzí se chtějí cítit dobře, a tak ven „křičí“ vše, co uvnitř sebe nemají srovnané. Zajímavé by bylo říct jim: „Já vím, jaký jsem. Ty jsi krásný/krásná. A děkuji.“

Važ si SEBE! Buď SÁM SEBOU A V SOULADU S TÍM, CO CHCEŠ! Nic si NEBER OSOBNĚ! NESUĎ druhé ani podle jejich SLOV – v danou chvíli se zachovali podle toho, jak nejlíp to umí! Nevytvářej domněnky o tom, co si kdo myslí (to se nedozvíš, ani když se zeptáš – a je to jedno).

A TEĎ TY JSI a TY SE LADÍŠ: „Já jsem si vždy vědom své vlastní hodnoty. Beru lidi takové, jací jsou v daný okamžik, a vím, že v jiný mohou být jiní. Já chválím a cením si sám sebe i druhých. Mé JÁ cítí, že já jsem cenný a jsem jedinečný. Já jsem si vědom své vlastní hodnoty. Já jsem s druhými lidmi rád a slyším jen TO, co mi dělá DOBŘE. Protože JÁ SE CHCI CÍTIT DOBŘE!“

Druhý člověk ani nemusí vědět, že se Tě to dotklo! Druhému člověku je to někdy ÚPLNĚ jedno a říká věci, které ani nechce, protože je v ten daný okamžik sám ve špatném rozpoložení a necítí se dobře. Obracej svoji pozornost na TO, CO CHCEŠ VIDĚT, SLYŠET a když od DRUHÝCH NESLYŠÍŠ pochvalu, ŘÍKEJ ji TY jim! BUĎ TÍM, KOHO CHCEŠ MÍT KOLEM SEBE!

Nebylo by hezké, kdyby lidé věděli, že jak mluví o druhých mluví sami o sobě a k sobě? Nebylo by hezké, kdyby si lidé byli vědomi svých slov, které vypouští ven? Nebylo by hezké, kdyby se každý cítil dobře? Nebylo by hezké, kdyby si každý člověk by vědom vlastní hodnoty?

Líbí se mi, že si lidé skrz tyto a jiné kontrasty uvědomují, jak se chtějí cítit. Líbí se mi, že si lidé přejí cítit se dobře. Líbí se mi, že tímto lidem roste jejich sebe-úcta a váží si sami sebe a tím i druhých. Líbí se mi, že lidé ví, že si nemají nic brát osobně. 

Ty jsi tvůrce svého šťastného života!

Sdílejte, šiřte lásku, osvětu.

Ať má slova slyší Tvé srdce a ať se tak děje. 

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře