„Nemám povinnost být tím, kým chceš, abych byl…“ JÁ JSEM

Láska, sebelásky, bezpodmínčný respekt a umožnění každému (i sobě) být sám sebou. Vše je o naší autenticitě, spontánnosti, hravosti, důvěře, lásce… Uvědomění si toho, kdo jsme a kdo jsou lidé kolem nás.

TY MÁŠ PRÁVO BÝT TÍM, KÝM CHCEŠ. A STEJNĚ tak i TVŮJ PARTNER. V tomto vytvoř předem soulad. BAVTE se o TOM, CO CHCETE, co se VÁM LÍBÍ.

Ve vztazích se stává, že od druhého člověka očekáváme, že se změní. Očekáváme, že se zachová podle toho, co chceme. Jenže ON ne a ne a ne. V ten moment jsi odpojen od toho, co chceš. Stále se zaměřuješ na nedostatek a díváš se na to, co „nechceš“ a žádná změna se neděje. ON/A v Tobě vyvolala určitou touhu, chceš, aby ta touha trvala dál, a tak té osobě dáváš různé nálepky a své očekávání a ono to roste. Úzkost na Tvé i její straně.

NIKDO NEMUSÍ BÝT TÍM, KÝM CHCEŠ, ABY BYL. A NIKDO by tím BÝT ANI NEMĚL. Pokud se má někdo měnit jsi to TY! Copak chceš, aby někdo určoval Tobě, jak se máš či nemáš chovat? Chceš, aby Ti někdo nařizoval, kdy se máš či nemáš ozvat? Prostě jsi rád, když se svému/své partnerovi/partnerce můžeš ozvat kdykoliv chceš, a TO Tě TĚŠÍ. Víš, že to děláš rád, že ji rád slyšíš. Víš, že ONA to má stejně…

Pokud jsou v Tobě pocity, že by se měl partner změnit či zachovat podle Tvých „představ“, zapomeň na TO. A hledej TO, s čím jsi spokojen, co se Ti na něm/ní líbí? Jak se chová v jiných situacích? Dívej se na TO, co CHCEŠ!

NIKDO NENÍ POVINNÝ, ABY SE STAL TÍM, KÝM CHCEŠ. Chceš snad, aby TOBĚ někdo říkal, kým, čím máš být?  Je-li Tvůj partner očekávající změnu Tvého chování, na rovinu řekni: „JÁ CHCI, BÝT SÁM/SAMA SEBOU. MÁM TĚ RÁD/A, a proto i TOBĚ UMOŽŇUJI ZŮSTAT SÁM/SAMA SEBOU.“

Zákon Přitažlivosti

Ve svých vztazích bychom měli uznat, že každý má být ÚPLNÝ a ÚPLNĚ SÁM SEBOU. I když jeho názor v daný moment nesdílíme. Není potřeba, aby se někdo kvůli TOBĚ MĚNIL, A ABY TY SES KVŮLI NĚKOMU MĚNIL. Víš, že JSI a že CHCEŠ milovat/respektovat a být milován/respektován.

Ze svých požadavků neustupuj. CHCEŠ-LI věrnost, ZAMĚŘ se na věrnost. CHCEŠ-LI, aby Ti partner dával nějaké konkrétní důkazy toho, že TĚ miluje, ZAMĚŘ se na TO, že tyto důkazy (slova, doteky, věci…) od něj MÁŠ. Jednoduše už TO JE. ON/ONA se měnit NEMÁ. Není to nic, co bys TY SÁM CHTĚL. Není to nic, co by ti bylo příjemné.

TY MÁŠ PRÁVO BÝT TÍM, KÝM CHCEŠ. A STEJNĚ tak i TVŮJ PARTNER. V tomto vytvoř předem soulad. BAVTE se o TOM, CO CHCETE, co se VÁM LÍBÍ. A když se druhý měnit nechce, NECHTĚJ TO PO NĚM. TY SÁM TAKY NEPOTLAČUJ SVÉ JÁ. Buď VĚRNÝ PŘEDEVŠÍM SÁM SOBĚ.

Poděkuj a oceňuj každou zkušenost, protože TĚ VEDE k tomu, co CHCEŠ.

Tvůj vztah JE krásný a takový jaký HO CHCEŠ MÍT.

MILUJ SVÉHO PARTNERA BEZPODMÍNEČNĚ, OCEŇUJ HO I SÁM SEBE ZA TO, JAKÝ JSI. 

A tak to je. A TY JSI SÁM SEBOU A VÍŠ, CO CHCEŠ a MILUJEŠ SE.

S láskou JÁ JSEM.

 

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře