Léčení a zaměření na zdraví

Dnes se spolu podíváme na koncept “LÉČENÍ”. První krátké zamyšlení, a pak posun / změna k tomu, co chceš.

Koncept “léčení” vychází z pozice “NEDOSTATKU” ZDRAVÍ. Když něco, či někoho léčíme, tak předpokládáme, že je potřeba “léčit”, protože “něco / někdo není zdráv(o)”. Tento koncept, je velmi, velmi spojen s pozicí nedostatku. Kde je pozornost zaměřená na “ne-moc”, tak se nemoc udržuje či tvoří. Vibračně lze měnit stav “ne-moci” zaměřením pozornosti na “zdraví a fyzickou, psychickou, emocionální pohodu”.

Uvědoměním si, že jsme ve stádiu, které nechceme je z hlediska našeho dalšího směřování velké plus. Proto, přestaň dávat vlastní zdraví do rukou jiných “doktorů, léčitelů…” a zaměř se na své pocity a myšlenky, které podporují zdraví. Je pravda, že při komunikaci s lidmi, si můžeš lépe uvědomovat, co chceš, a kam směřuješ. A v momentě, kdy se rozhodneš pro ZMĚNU A ZAMĚŘENÍ NA ZDRAVÍ, tak do cesty získáš člověka, knihu, věc, slovo, činnost, která s Tebou bude v takovém souladu, že jí začneš přisuzovat to, že se změnil Tvůj stav “ne-moci” NA “ZDRAVÍ – MOC”. PROTOŽE VŽDYCKY JSI TO TY – VŽDYCKY TO JE POUZE JEN A JEN O TOBĚ.

Je pro Tebe výhodnější zůstat v pozici nedostatku, nebo si budeš více všímat věcí, které jsou funkční, a tím budeš zaměřen na zdraví? OTÁZKOU JE: “Jak se chceš cítít?”

Pampeliška

Ne-moc je jen signálem toho, že se zaměřujeme ve svém životě na něco, co nám nečinní radost (nemáme dobré pocity). Není potřeba se v tom “rýpat” a nacházet někdy i složitě příčiny (tím to posiluješ). Důležité je si uvědomit, že je tvé tělo skvělé, že ti dalo takovou zprávu a začít směřovat svou pozornost na to, aby ses cítil dobře, báječně a milovat své tělo, svůj život. Získat splnost pocitů, které umocňují Tvůj stav ZDRAVí a MOCi.

Zde je příběh k tvému zaměření na zdraví

Mé tělo je pro mne velmi cenné. Uvědomuji si, že mocným organismem, který žije a je ovládán mými myšlenkami, emocemi, pocity. Ten stav, ve kterém jsem teď je v pořádku. Tělo mi jen dává důkaz toho, že bych měl něco změnit, abych to byla JÁ a byla zase MOCNÁ. Protože JÁ JSEM tak MOCNÁ, že jsem se dokázala dostat i do tohoto stavu. A když jsem se dokázala dostat sem, dokáži se dostat i TAM, kde se cítím lépe. Mé pocity a myšlenky se mění postupně se změnou mého rozhodnutí soustředit se na to, KÝM JSEM – JÁ JSEM ZDRÁVA. Já jsem mocná síla, která tvoří mé dokonalé zdraví, krásné fyzické tělo a formuje funkce celého mého těla, psychiky, emocí, radosti ze života. Já jsem klidná, protože vím, že TEĎ vědomě zaměřuji svoji pozornost směrem, kde jsou lépe pociťované myšlenky. A tento směr prociťuji jako ten nejlepší. Cítím se svobodně ve svém rozhodnutí cítit se skvěle. Cítím se fantasticky, když vím, že se teď zaměřuji na zdraví. Cítím úlevu. Jsem uvolněná, protože vím, kde jsem a těším se z toho a těším se z toho, kam směřuji. Mám radost z toho, jak dýchám, jak se můj vzduch posouvá mými plícemi, jak proudí. Jak to nemusím ovládat, a přesto dýchám…”

Já jsem MOCNÁ skutečnost, která si cenní vlastních zkušeností.

Já jsem teď tady, tam, všude.

Já jsem ten, kdo zaměřuje pozornost na to, co chce mít, kým, chce být, jak se chce cítit.

Já jsem svůj vlastní tvůrce / stvořitel.

Zdraví je přirozeností. Já jsem přirozenost. Zdraví je nádherou. Já jsem krása. Zdraví je hojností. Já jsem hojnost.

Teď si uvědomuješ hloubku těchto slov. Vědomé zaměřování ti je a bude stále vedením k tomu, co chceš.

Oceňuji tě za to, že se zaměřuješ na co, chceš a jsi tím, kým jsi.

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře