Krása srdce nemůže být nikdy ukradena

Krása srdce patří každému člověku. Krásou srdce můžeme myslet a vnímat cokoliv od pocitů toho, jak je daný člověk milý, příjemný, laskavý, láskyplný atd. nebo třeba k tomu, kolik toho udělal pro druhé…

Říká se, že co je v srdci skryto je očima neviditelné. Očima ano, nýbrž pocity ne. Pokud se sladíte se svým JÁ (vyšším Já) budete vnímat krásu všech srdcí okolo vás. Milovat vše a všechno kolem sebe, a to bezpodmínečně.
Pod různými nánosy (každý je má jiné) se ukrývá stejný člověk jako JSTE VY, JSI TY, jako JÁ JSEM.

“Každý z nás se chce cítit dobře. Chce být tím kým je a chce, aby mu to druzí umožnili. A na tuto větu teď chci navázat (tak ještě jednou): Každý z nás se chce cítit dobře. Chce být tím kým je a chce, aby mu to druzí umožnili. A tak to vidím JÁ. Krásou srdce vnímám nejen vlastnosti dané osoby, ale i to, že umožňuje druhým být tím, kým jsou a ještě lépe tím, kým chtějí být. 

Nikdo není ani lepší ani horší. Vše má v podstatě neutrální náboj. Vše si utváříme sami. Není nutné něco komentovat, něco soudit, někoho přesvědčovat, či někomu nějak přizvukovat – prostě nechte člověka takového jaký je! On je v pořádku, i Vy jste v pořádku. 

Vnímejte krásu srdce člověka naproti vám, vnímejte a prožívejte naprosto vaši krásu srdce. Radujte se z toho kdo jste, kým jste, kde jste. Umožňujte druhým, ať jsou sami sebou. Umožňujte sobě a prožívejte vše krásné ve vašem životě. Oceňujte vše a buďte šťastní.

Tvé srdce a Tvá krása zůstane navždy Tvou a zároveň je již TEĎ všech. Dotýkáme se sebe navzájem (byť v srdci). Každé srdce je krásné.

Ať Tvé srdce krásu a lásku stále prožívá.

 

Zákon Přitažlivosti

 

 

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře