Jsem tvůrce či (s)tvořitel? Opravdu? Vše je jinak!

Vše vychází ze Mne – neboť Já JSEM.

Život je hra. Já jsem se rozhodla jednou Být, a tak JSEM. Rozhodla jsem se hrát si ve hmotě a užít si zhmotňování věcí, které již JSOU. Chtěla jsem u toho cítit pocity, abych to vnímala v rámci hmoty specifičtěji. Chtěla jsem, protože každé mé JÁ chtělo projevit samo sebe v rámci zdánlivé oddělenosti. Vše, se vším souvisí neb VŠE JEDNO JE.

Ze všech mých halekavých vhledů a všech oddělujících pocitů jsi přišel na to, KÝM SKUTEČNĚ JSI. Nejsi tvůrce – už to víš! Nejsi ani stvořitel. Jsi BOHEM / ZDROJEM / VESMÍREM protože jsi jeho součástí – jsi BOŽSKÁ BYTOST, stvořená ze samé LÁSKY a tím, co nazýváš SVĚTLO. Nemáš ani EGO. Nemáš NIC. Vše si zde půjčuješ ke své potěše a radosti všech spolu-tvůrců. Iluze pominuly.

Všichni mluví o tom, jak TVOŘÍŠ. Ty ale netvoříš… nemůžeš TVOŘIT již dávno STVOŘENÉ. Můžeš si jen dovolit to VIDĚT / VNÍMAT / iluzotvorně ZHMOTNIT. Jsi ten, kdo si vybírá – netvoříš. Vše ti přináší pocity TVÉ zdánlivé MOCI. Ano jsi MOCNÝ a mnohem MOCNĚJŠÍ, než si dokážeš představit, protože ÚPLNĚ VŠECHNO JSI TY. Prociť tato slova. ÚPLNĚ VŠECHNO JSI TY.

Jednou ses ROZHODL, jak se svým HMOTNÝM BYTÍM NALOŽÍŠ. Půjdeš HMOTOU DÁL, splyneš? Prožiješ to vše naplno? Rozmanitosti, tolik rozmanitostí ve fyzičnu můžeš prožít a poznat, tolik krásné tvorby / zhmotňování. Jsi sochařem, který zkoumá hmotu a tvaruje ji a přitom si vybírá. Sochař, který určuje tvar, který určuje, kdy sochu dokončí a jestli ji několikrát pozmění… A tak jsi sochařem, který si hraje ve hmotě s hmotou… Tvoříš i když si myslíš, že netvoříš…

Maják

Jsem bez věku – nemám věk.

Jsem bez pohlaví – jsem energie…

Jsem vibrace…

Jsem bez touhy – vím, že všechno je a já se jen napojuji na vesmírného dárce.

Jsem všudypřítomný.

Jsem milovaný a milující VŠE – proto i ty jsi milovaný a miluješ.

Jsem vševidoucí, vševědoucí, vševnímající, všeobjímající, všeztvárňující…

JSEM, BYL JSEM A BUDU – JEDNO-DUŠE “JSEM”.

JSEM CENNÝ PRO JSOUCNO.

Jsem ráda, že JSI. TVÉ MÉ JÁ si VÁŽÍ TOHOTO TĚLA, TÉTO HMOTNÉ ZKUŠENOSTI.

PAMATUJI SI MINULOST, MÁM VZPOMÍNKY I NA POTENCIÁL BUDOUCNOSTÍ. TOLIK MOŽNOSTÍ, KTERÉ JSOU, TOLIK HER, KTERÉ MŮŽEŠ HRÁT… HREJ SI A BAV SE, uvědomuj si stále, že SIS TO SÁM VYBRAL, vše je TVÉ POLE…

Já jsem. Jsi MNOU a ve MNE.

Jsem klidný a vím, že jsem BŮH / ZDROJ.

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře