Abraham Hicks: Překonání návyků, které brání proudu hojnosti

Naprosto dokonalé informace od Abrahama. Začti se a pochop toto téma do jeho hloubky.

Host:  V první řadě vítejte v srdci Ameriky. Je to skvělé, že jste tady..

Abraham: Vítejte v srdci srdce Ameriky. (Smích!) (pozn. myšleno k lidem, kteří žijí v Americe – jsou “srdce” Ameriky).

Host: Za prvé, jak překonat návyky, které brání proudu hojnosti do mého života? Všechno se točí kolem množství/hojnosti. A je jen málo věcí, které jsou lehčí. Příklad: Byl jsem vychován vždy vypnout světla, z ekonomických a energetických důvodů, když opouštím prostor, a to všechno kolem…. A tak jsem vyrůstal s tímto přesvědčením. Když žijete sami, tak to není problém.  Ale když žiji s jinými lidmi, tak to mnohdy nevidíme stejně. A opravdu by to neměl být problém, pokud by mi to nevadilo. Víte, takové maličkosti… Jako dávat věci do myčky, a umístit je tam a čím více věcí, tím lépe, aby se neplýtvalo. Myslím, že je to tak jednoduché a zároveň tak hloupé. Tímto způsobem, a jak reaguji, si ovlivňuji svůj pocit hojnosti.

Abraham: Věc, která se nám líbí nejvíc na tomto příkladu, je to opět, že mluví o kontrole ostatních lidí, kteří nemají problémy s nedostatkem. A dalo by se říct:  Dobře, ONI nemusí platit účet za elektřinu. Ale to, co chceme, abyste si uvědomili je, že to je jen jednoduchá věc, která vás uklidňuje.

Nyní máte možnost vidět, protože celý život, a to zejména všechny vaše přesvědčení ohledně využívání elektrické energie, všechen ten život, jste projevovali SAMI SEBE znovu a znovu a znovu, a  to BOJUJETE těžký boj, který nelze vyhrát. Protože na to myslíte z této pozice „nedostatku“ nemůžete si myslet, že  to dostanete, a my s vámi nemůžeme souhlasit. Jinými slovy, je to něco jako války na Středním východě, když se nad tím zamyslíte. Je to stejný základ, ne? Že to vidíte jako jeden způsob, a někdo jiný to vidí jinak, a já to nemůžu dostat do jejich hlavy, a oni se nedostanou do mojí hlavy.

A co říkáte teď je tak daleko, a JÁ JE POTŘEBUJI OVLÁDAT, MUSÍM JE KONTROLOVAT. Musím je přesvědčit tak, že budou kontrolovat sami sebe, takže SE můžu cítit lépe. A my říkáme, je TO dokonalým příkladem toho, o čem je řeč. Bez ohledu na to, co je předmětem zájmu. A vy říkáte, že je to tak jednoduché, proč se nemůžu dostat přes toto přesvědčení? A my říkáme, protože jste to nevyzkoušeli. Nedostal ses přes TO, protože jsi stále PŘESVĚDČEN, že MÁŠ PRAVDU – MYSLÍŠ SI, ŽE MÁŠ PRAVDU. (TOTO SI PRO SEBE PŘEČTI VÍCKRÁT).

Tvé přesvědčení je „my bychom neměli plýtvat“;  ale to není potřeba/pravda. Ty chceš být ekologicky moudrý. A my neříkáme, že tam je něco, co není platné. Chceme jen, abyste pochopili, že pokud chcete raději pravdu než dobrý pocit, tak často volíte myšlenky proti proudu spíše než po proudu. A když si vybereš myšlenky a pocity proti proudu, tak to nikdy nepracuje pro Tebe, vidíš to?!

Takže pokaždé, když se něco takového stane, tak budeš chtít lepší ekonomiku. Máš větší obavy o životní prostředí. Toužíš mít nižší účet za elektřinu, ať se děje cokoliv. Tak jej můžete spustit. A tak, i ZDROJ říká, ANO, ANO, ANO, ANO, ANO, ANO, na všechny ty věci, které jste žádali.

Takže, v průběhu let jsi více požadoval to, a tak se tento proud pohybuje rychleji na toto téma. Takže, když vidíš někoho dělat něco v opozici k tomu, co chceš, tak zase vytvoříš válku proti proudu, který se zdá být iracionální. Lidé, kteří se dívají a hroutí se nad něčím … a my teď se přeháníme … nad něčím, co se nezdá být tak důležité. Ale oni nechápou, že to záleží na vás, protože jste a opravdu máte svůj proudící proud, to se zdá být těžké, ale vy se ptáte a chcete změny, takže můžete jít s proudem. A to je smrtící past.

Chcete-li se ptát někoho jiného a dělat něco, co způsobí, že půjdete s proudem je fatální chyba. Vzhledem k tomu, že každý má svůj vlastní program. Jde o to, že to nebude dělat. Takže Ty sám musíš přijít na to, jak jít s proudem. Takže řekněme, že vejdete do domu, a nikdo tam není, ale všechna světla v domě svítí. A máš tu stále se opakující reakci, protože tak reaguješ roky. Je to ve Tvé vibrační úschovně/depozitáři. Zdroj je tam a volá vás k němu. A Ty jsi v jasné opozici. A tak můžeš cítit hněv uvnitř sebe.

A teď, pamatuješ si, jak Abraham stál a ukázal, jak jdeš proti proudu, a řekneš si: “Dobrá, je to moje práce posouvat se nějakým způsobem. Pokud chci zastavit pádlování proti proudu. ” Tak, jak si umožnit cítit a pohybovat se méně proti proudu? Co můžete říci? Jinými slovy, je to Tvůj jediný cíl. Tvým cílem je, aby ses trénoval. Tvým cílem není ukládat elektřinu. Tvým úkolem je zastavit kopírování sám sebe o čem říkáš, že na tom nezáleží. Tvým cílem je, aby ses ukázal ve směru toho, co chceš, po čem se ptáš, po čem toužíš. Směr, který je účinný pro domácnost, ekonomiku, která Tě potěší a nižší účet za elektřinu, a větší množství a lepší rovnováha mezi penězi, které k tobě proudí a od tebe vychází. Jinými slovy, všechny ty věci jsou velmi hodnotné věci. Všechno, co chceš, všechny ty věci, TAM JSOU a ZDROJ Tě k nim VOLÁ. Máš jen jinou vibraci, TVÉ VIBRACE NEJSOU SLADĚNÉ. Takže, co můžeš udělat pro to, přizpůsobit, abys byl v souladu s tím proudem?

Zákon Přitažlivosti

Host: No, jedna věc je, že je to opravdu hezké mít elektřinu, když přichází do našeho domova, takže můžeme rozsvítit náš dům a být schopni dělat věci, které máme rádi.

Abraham: To je pravda, ale nemyslím si, že jsem vás moc uklidnil, protože toto není problém. Jinými slovy, otázkou není, zda máme elektřinu nebo ne. Problém je platit za to, nebo je problém skromnost nebo moudrost. Takže, co by se dalo říct, že by zmírnilo tento problém? Nedostatek peněz, nedostatek elektřiny. Co dalo by se říct, že by TO změkčilo?

Host: Hmm, je tu háček, myslím.

Abraham: No, dalo by se říct něco jako: “Kdybych měl vypočítat částku, která se pohybuje přes můj elektroměr právě teď, v čase dvanácti hodin, a to by bylo méně než to, co jsem si dal dnes na jídlo v restauraci, to či ono. A já se tak rozhoduji snadno po celý den, každý den. Takže, tyto peníze nejsou opravdovým problémem.” No, a to Tě teď posouvá po proudu trochu.

Nyní, můžeš se otočit a jít znovu proti proudu, jak říkáš: “to, ale po celý den – každý den, den co den co den co den.” Nyní ses obrátil proti proudu (zaměřuješ se na to, co nechceš).

Ale Tvé místo je naprosto v pořádku. Protože víš, co se stane, myslíš, že musíš něco dokazovat, sbírat statistiku, jestli je možné pokusit se řídit podmínky. Oh, my říkáme něco, co jsme nikdy dříve řekli, a to je tak silné. VŽDY, KDYŽ KONTROLUJEŠ PODMÍNKY, TAK JDEŠ PROTI PROUDU.(Není to zajímavé?) ODŮVODŇUJEŠ SI, proč MÁŠ pravdu, ve tvé obraně a racionalizuješ a ospravedlňuješ, i když máš pravdu, můžeš se vždy obrátit proti proudu. Takže pracujete na své vlastní proudu.

Takže, dalo by se říct něco jako, Abraham říká, „Pokud tento čas/prostor/realita má prostředky k tomu,že je něco, co Vás inspiruje (a chcete to), má i prostředky k tomu, abyste TO ZÍSKALI/POSKYTNE VÁM TO. A tak je to i s elektřinou, že najednou tam, kde nebyla žádná elektřina – tak je/teče přes tuto zemi, nyní teče v hojnosti všude. A tak se objeví nové způsoby, jak dodávat elektřinu. A tak, není nikdy nedostatek elektřiny, protože jste přišli na to, jak udělat nabídku. A tak, tam žádný nedostatek elektřiny není. A TO se mi vůbec nelíbí – JÁ TAM CHCI NEDOSTATEK mé schopnosti platit za to. A když se nad tím zamyslíte, tak opravdu není čeho bát, v tomto ohledu. “

A jak jste právě ZMĚKČILI TEĎ své vibrace, v této chvíli, JSTE SE obrátili. A nevzpíráte se svému vlastnímu proudu. Nyní řekněme, že přicházíte domů každý den, a vaše krásná rodina vám dává příležitost den co den, co den, co den, co den… jinými slovy, každý den přijdete domů a svítí se všude. Každý den jsou rozsvícená světla, a tak to můžeš nechat být. Můžeš to opustit. Můžeš to nechat být. Můžeš to nechat být. Můžeš to nechat být.

Takže ses ptal na některé věci léta a srovnával jsi to (z toho jednoho úhlu pohledu). A teď, právě tento týden, jsi to začal pouštět a pustil to a pustil to a pustil to (nechal to být). Takže, poprvé za ty léta a roky a roky, se posouvá vibrační stav směrem k Tvým vlastním touhám.

Pořád nevypínají světla, ale Ty už jsi na cestě do vibrační rovnováhy s tím, co chceš. Takže teď, co nabízíš jeden signál/vibraci. Nejsi nabízející signál, který říká, že “ty zatracené světla”. Nenabízíš vibraci, která říká: “Chci něco, co nemůžu od vás dostat.” Ty nabízíš vibraci, která jednoduše říká, že “to je TO, co chci”.

Cítíš rozdíl ve Tvé vibraci vlivu v nabídce nové vibrace, která říká: “Chci to, co Vy odmítáte dělat”, a nabízíš signál, který říká, že prostě “Chci tu věc“?

Není zde žádné rozdělení energie. Ten, kdo nerozděluje energii je vlivnější než miliony lidí, kteří nabízejí rozdělení energie. Takže najednou, máš úplně jinou atmosféru děje kolem sebe, a kolem této domácnosti. A ty jsi v tomto domě a nabízíš své vibrace. A hádejte, co se stane?

Někdo opustí prostor a nevědomky nevypnul světlo. Prostě odejde a nechá svítit. Jinými slovy, protože z Tvé strany on nevypnul světlo, místo toho že JÁ nikdy nevypínám světlo, vibrace zmizí (myšleno jako nový náhled na tuto situaci místo slov odporu: „ONI NIKDY NEVYPNOU SVĚTLO – dělají to naschvál…).  Neděláme si legraci. Můžeš mít vliv na vibrace kolem sebe. Můžete ovlivňovat lidi kolem sebe.

Takže to, co chceš, je se dostat do rovnováhy se svou vibrační frekvencí než začneš ovlivňovat někoho jiného. (Oh, není to dobré? Není to úžasná věc – bereš to na vědomí?) Pokud nejsi srovnaný s tím, kdo jsi a co chceš, nemůžeš začít vysílat vibrace s tím, co chceš a mít moc vliv.

Je to taková zajímavá věc, dívat se na všechny z vás. Samozřejmě, že máte rozpočet peněz – peníze ven, peníze dovnitř, dovnitř a ven. Ale pokud se soustředíte na to, jít s proudem/být v PROUDU, POHYBOVAT SE V PROUDU, BÝT V PROUDU, PENĚZ BY BYLO TOLIK, ŽE BY BYLY bezvýznamné. JE TO TAK RYCHLÉ, ŽE TY NEMÁŠ ČAS, TAKTO HO STRÁVIT. Neděláme si legraci.

Když Jerry potkal Esther, řekl: “Já se nestarám o peníze, tak dlouho, když/jak můžu mít všechno, co můžu utratit.” Ester si myslela, že to nejzábavnější věc, kterou kdy slyšela, protože to ji nikdy nenapadlo – ona má nedostatek času, nebo když by někdy měla hromadu peněz, tak by neměla dostatek času na utrácení/investování. Esther jen usoudila, že není možné všechny ty peníze investovat (utratit). Ale ona neměla ponětí, co znamená opravdová hojnost. Jinými slovy, když začnou proudit peníze, tak to je ze všech SMĚRŮ. Dostáváte je v takovém množství, že Vás ZAJÍMÁ: Kde do TEĎ byly?

KDYŽ SE ZAČNEŠ POHYBOVAT V PROUDU, TAK MÁŠ/ZÍSKÁVÁŠ NEJEN PENÍZE, ALE VITALITU, ZDRAVÍ A NÁPADY, DALŠÍ PŘEDSTAVY, O TOM, JAK SE DÁLE POSOUVAT V PROUDU. – Juchůůů 🙂 Miluji Vás, všechno – sebe 🙂

Host: Děkuji.

Abraham: Jako vždy jsme kompletní/úplní.

Abraham Hicks, Kansas City KS 09/13/2006

Překlad: Radka Pastyříková

 

 

Radka Grace Pastyříková

Průvodce vědomým tvořením. Provázím na cestě k vědomému tvoření života v souladu se Zákonem Přitažlivosti. Osvojila jsem si moudrost Zákona Přitažlivosti, kterou s Tebou sdílím v tvůrčím sešitě „7 klíčů k vědomé tvorbě vlastního života“. Uvědomila jsem si proces zhmotňování. Měla jsem TOUHU, věděla jsem PROČ to CHCI, cítila jsem to a UMOŽNILA JSEM, ať se to stane.

Komentáře